Status serwera H&H widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników.Offline
Mupp
Junior Member
Znajomi
Ostatnio odwiedzili

Brak odwiedzin.
Informacje
Dołączył: 04.04.2018
Ostatnia wizyta: 25.04.2018, 15:56
Spędzony czas online: 1 Godzina, 46 Minut, 18 Sekund
Grupa główna: Użytkownik
Poleconych użytkowników: 0
Dane kontaktowe
E-mail: E-mail.
Sygnatura
Użytkownik nie posiada podpisu.
Użytkownik nie posiada podpisu.

Użytkownik nie posiada nagród w swojej gablocie.

Temat: Błąd z grą

Odpowiedzi: 3

04.04.2018, 15:00

Client: Oryginalny, ze strony havenandhearth.com
Wersja Javy: 8 update 161 (build 1.8.0_161-b12)
System X-Bit: Windows 7, 64 bit
Czy problem występuje na domyślnym cliencie gry?: Tak

Opis problemu: Po zalogowaniu mapa zaczyna się wczytywać, po czym za chwilę client się zamyka bez żadnego błędu. Plik z błędem. 
Kod:
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x2b591860, pid=4044, tid=0x0000046c
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_161-b12) (build 1.8.0_161-b12)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.161-b12 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C  [ig4icd32.dll+0xa1860]
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x2685c400):  JavaThread "AWT-EventQueue-2" [_thread_in_native, id=1132, stack(0x29670000,0x29770000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000

Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x00001578, ECX=0xffffffff, EDX=0x00000000
ESP=0x2976eb7c, EBP=0x00000000, ESI=0x00000000, EDI=0x2d23bde8
EIP=0x2b591860, EFLAGS=0x00010206

Top of Stack: (sp=0x2976eb7c)
0x2976eb7c:   00000004 17ffe804 2d23bde8 17ffe407
0x2976eb8c:   2b591e37 00000004 00001578 00001403
0x2976eb9c:   00000000 00001578 00000000 00000000
0x2976ebac:   2976ebe8 2a464ef8 2685c400 2a464ef8
0x2976ebbc:   645146d2 00000004 000003da 00000849
0x2976ebcc:   00001578 00001403 00000000 00000000
0x2976ebdc:   2976ebdc 28f723c8 2976ec04 2976ec48
0x2976ebec:   02cac601 2685c540 2976ec7c 00000004

Instructions: (pc=0x2b591860)
0x2b591840:   8b 04 aa 3b c8 0f 43 c8 3b f0 0f 46 f0 45 3b eb
0x2b591850:   7c ee eb 3f 33 ed 85 db 7e 39 8d 9b 00 00 00 00
0x2b591860:   0f b7 04 6a 3b c8 0f 43 c8 3b f0 0f 46 f0 45 3b
0x2b591870:   eb 7c ed eb 1e 33 ed 85 db 7e 18 eb 03 8d 49 00


Register to memory mapping:

EAX=0x00000000 is an unknown value
EBX=0x00001578 is an unknown value
ECX=0xffffffff is an unknown value
EDX=0x00000000 is an unknown value
ESP=0x2976eb7c is pointing into the stack for thread: 0x2685c400
EBP=0x00000000 is an unknown value
ESI=0x00000000 is an unknown value
EDI=0x2d23bde8 is an unknown value


Stack: [0x29670000,0x29770000],  sp=0x2976eb7c,  free space=1018k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  [ig4icd32.dll+0xa1860]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j  jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.dispatch_glDrawRangeElements1(IIIIIJJ)V+0
j  jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.glDrawRangeElements(IIIIIJ)V+51
j  haven.BGL$50.run(Ljavax/media/opengl/GL2;)V+25
J 1475 C1 haven.BufferBGL.run(Ljavax/media/opengl/GL2;)V (47 bytes) @ 0x02f84704 [0x02f846b0+0x54]
J 1857 C1 haven.HavenPanel.redraw(Ljavax/media/opengl/GL2;)V (242 bytes) @ 0x0300fe58 [0x0300fb30+0x328]
J 1765 C1 jogamp.opengl.GLDrawableHelper.displayImpl(Ljavax/media/opengl/GLAutoDrawable;)V (105 bytes) @ 0x02fed7c4 [0x02fed500+0x2c4]
J 1856 C1 javax.media.opengl.awt.GLCanvas$9.run()V (122 bytes) @ 0x0300f59c [0x0300f500+0x9c]
J 1926 C1 jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGLImpl(Ljavax/media/opengl/GLDrawable;Ljavax/media/opengl/GLContext;Ljava/lang/Runnable;Ljava/lang/Runnable;)V (481 bytes) @ 0x02d50f24 [0x02d50c80+0x2a4]
J 1925 C1 jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGL(Ljavax/media/opengl/GLDrawable;Ljavax/media/opengl/GLContext;Ljava/lang/Runnable;Ljava/lang/Runnable;)V (84 bytes) @ 0x02d5505c [0x02d55010+0x4c]
J 2010 C1 javax.media.opengl.awt.GLCanvas$10.run()V (95 bytes) @ 0x02dacf24 [0x02dace60+0xc4]
J 1718 C1 java.awt.event.InvocationEvent.dispatch()V (69 bytes) @ 0x02fcf3ac [0x02fcf370+0x3c]
J 1636 C1 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Ljava/awt/AWTEvent;Ljava/lang/Object;)V (149 bytes) @ 0x02fb0190 [0x02fafcd0+0x4c0]
J 1633 C1 java.awt.EventQueue$3.run()Ljava/lang/Void; (60 bytes) @ 0x02faf45c [0x02faf400+0x5c]
J 1632 C1 java.awt.EventQueue$3.run()Ljava/lang/Object; (5 bytes) @ 0x02faf1e0 [0x02faf1c0+0x20]
v  ~StubRoutines::call_stub
J 939  java.security.AccessController.doPrivileged(Ljava/security/PrivilegedAction;Ljava/security/AccessControlContext;)Ljava/lang/Object; (0 bytes) @ 0x02e977c7 [0x02e97760+0x67]
J 1629 C1 java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Ljava/awt/AWTEvent;)V (80 bytes) @ 0x02fadfc8 [0x02faddc0+0x208]
J 930 C1 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(I)V (295 bytes) @ 0x02e93890 [0x02e93200+0x690]
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/EventFilter;)V+35
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/Component;)V+11
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(ILjava/awt/Conditional;)V+4
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Ljava/awt/Conditional;)V+3
j  java.awt.EventDispatchThread.run()V+9
v  ~StubRoutines::call_stub

---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
 0x2acc9000 JavaThread "Mapfile processor" [_thread_blocked, id=2348, stack(0x30320000,0x30420000)]
 0x2acc8000 JavaThread "Worker thread" daemon [_thread_blocked, id=3144, stack(0x30db0000,0x30eb0000)]
 0x2acc7800 JavaThread "Worker thread" daemon [_thread_blocked, id=2456, stack(0x30c50000,0x30d50000)]
 0x2acc7000 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blocked, id=3464, stack(0x30af0000,0x30bf0000)]
 0x26860800 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blocked, id=3548, stack(0x307b0000,0x308b0000)]
 0x26860000 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blocked, id=2452, stack(0x30010000,0x30110000)]
 0x2685fc00 JavaThread "Server time ticker" daemon [_thread_blocked, id=2748, stack(0x305f0000,0x306f0000)]
 0x2685f400 JavaThread "Session writer" daemon [_thread_blocked, id=3076, stack(0x2fbc0000,0x2fcc0000)]
 0x2685f000 JavaThread "Session reader" daemon [_thread_in_native, id=2228, stack(0x2ed30000,0x2ee30000)]
 0x2685a400 JavaThread "Java Sound Event Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3572, stack(0x2f7c0000,0x2f8c0000)]
 0x2685e000 JavaThread "Haven audio player" daemon [_thread_blocked, id=3044, stack(0x2eee0000,0x2efe0000)]
 0x2685b000 JavaThread "Render thread" [_thread_blocked, id=3788, stack(0x2d620000,0x2d720000)]
 0x26859800 JavaThread "Haven UI thread" [_thread_blocked, id=2208, stack(0x2d4d0000,0x2d5d0000)]
 0x2685bc00 JavaThread "Haven main thread" [_thread_blocked, id=3544, stack(0x2d3c0000,0x2d4c0000)]
 0x26859c00 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blocked, id=3504, stack(0x2c060000,0x2c160000)]
 0x2685d000 JavaThread "Haven main thread-SharedResourceRunner" daemon [_thread_blocked, id=3112, stack(0x2a6f0000,0x2a7f0000)]
 0x2685dc00 JavaThread "Haven main thread" [_thread_blocked, id=3700, stack(0x2b3f0000,0x2b4f0000)]
=>0x2685c400 JavaThread "AWT-EventQueue-2" [_thread_in_native, id=1132, stack(0x29670000,0x29770000)]
 0x2685a800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=1828, stack(0x28980000,0x28a80000)]
 0x2685d400 JavaThread "Error reporter" daemon [_thread_blocked, id=2392, stack(0x2b200000,0x2b300000)]
 0x2685b400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=2232, stack(0x28d10000,0x28e10000)]
 0x26859000 JavaThread "CacheCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=3148, stack(0x278c0000,0x279c0000)]
 0x2545e800 JavaThread "CacheMemoryCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=3724, stack(0x276b0000,0x277b0000)]
 0x2545e400 JavaThread "MemoryCache-DelayedCleanup" daemon [_thread_blocked, id=3632, stack(0x27510000,0x27610000)]
 0x0015fc00 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=320, stack(0x02ba0000,0x02ca0000)]
 0x2545bc00 JavaThread "Javaws Secure Thread" daemon [_thread_blocked, id=2888, stack(0x271d0000,0x272d0000)]
 0x25449800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3912, stack(0x02440000,0x02540000)]
 0x26840800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=2852, stack(0x26c50000,0x26d50000)]
 0x252fa800 JavaThread "traceMsgQueueThread" daemon [_thread_blocked, id=3416, stack(0x26320000,0x26420000)]
 0x252df800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=1268, stack(0x25a70000,0x25b70000)]
 0x252afc00 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=1752, stack(0x25f20000,0x26020000)]
 0x252ae800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=2612, stack(0x25db0000,0x25eb0000)]
 0x252aa000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1728, stack(0x25b70000,0x25c70000)]
 0x252a1c00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=1012, stack(0x25890000,0x25990000)]
 0x2529d000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2796, stack(0x25660000,0x25760000)]

Other Threads:
 0x25274c00 VMThread [stack: 0x25540000,0x25640000] [id=2436]
 0x252e2800 WatcherThread [stack: 0x261b0000,0x262b0000] [id=1112]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap:
def new generation   total 57152K, used 20499K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,  27% used [0x04e00000, 0x05bd4e18, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 115043K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  90% used [0x0f8a0000, 0x168f8de8, 0x168f8e00, 0x17490000)
Metaspace       used 20204K, capacity 20574K, committed 20608K, reserved 20864K

Card table byte_map: [0x02910000,0x02a20000] byte_map_base: 0x028e9000

Polling page: 0x002a0000

CodeCache: size=32768Kb used=4188Kb max_used=4228Kb free=28579Kb
bounds [0x02ca0000, 0x030c8000, 0x04ca0000]
total_blobs=2490 nmethods=2037 adapters=384
compilation: enabled

Compilation events (10 events):
Event: 91.931 Thread 0x252afc00 3226             haven.BGL$18::<init> (32 bytes)
Event: 91.932 Thread 0x252afc00 nmethod 3226 0x02f38288 code [0x02f38380, 0x02f38440]
Event: 91.933 Thread 0x252afc00 3227             haven.GLState$Applier::cur (9 bytes)
Event: 91.933 Thread 0x252afc00 nmethod 3227 0x02f37fc8 code [0x02f380c0, 0x02f38180]
Event: 91.933 Thread 0x252afc00 3228             haven.FastMesh$VAOCompiler$VAOCompiled::prepare (21 bytes)
Event: 91.933 Thread 0x252afc00 nmethod 3228 0x02f37bc8 code [0x02f37ce0, 0x02f37ddc]
Event: 91.934 Thread 0x252afc00 3229             haven.FastMesh$VAOState::prep (9 bytes)
Event: 91.934 Thread 0x252afc00 nmethod 3229 0x02f37788 code [0x02f378a0, 0x02f379ec]
Event: 91.935 Thread 0x252afc00 3230   !         java.util.Locale::getDefault (132 bytes)
Event: 91.936 Thread 0x252afc00 nmethod 3230 0x02f36fc8 code [0x02f37110, 0x02f37598]

GC Heap History (10 events):
Event: 90.181 GC heap before
{Heap before GC invocations=125 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 57152K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K, 100% used [0x04e00000, 0x07fa0000, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x085d0000, 0x08c00000, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 76445K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  60% used [0x0f8a0000, 0x143474d8, 0x14347600, 0x17490000)
Metaspace       used 20171K, capacity 20534K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 90.225 GC heap after
Heap after GC invocations=126 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 6336K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 86881K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  68% used [0x0f8a0000, 0x14d78528, 0x14d78600, 0x17490000)
Metaspace       used 20171K, capacity 20534K, committed 20608K, reserved 20864K
}
Event: 90.677 GC heap before
{Heap before GC invocations=126 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 56547K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,  98% used [0x04e00000, 0x07f08e00, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 86881K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  68% used [0x0f8a0000, 0x14d78528, 0x14d78600, 0x17490000)
Metaspace       used 20171K, capacity 20534K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 90.719 GC heap after
Heap after GC invocations=127 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 6310K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K,  99% used [0x085d0000, 0x08bf9b18, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 94785K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  74% used [0x0f8a0000, 0x15530630, 0x15530800, 0x17490000)
Metaspace       used 20171K, capacity 20534K, committed 20608K, reserved 20864K
}
Event: 91.316 GC heap before
{Heap before GC invocations=127 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 57151K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K, 100% used [0x04e00000, 0x07fa0000, 0x07fa0000)
 from space 6336K,  99% used [0x085d0000, 0x08bffff8, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 97324K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  76% used [0x0f8a0000, 0x157ab390, 0x157ab400, 0x17490000)
Metaspace       used 20192K, capacity 20566K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 91.345 GC heap after
Heap after GC invocations=128 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 6336K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 107834K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  84% used [0x0f8a0000, 0x161ee8a8, 0x161eea00, 0x17490000)
Metaspace       used 20192K, capacity 20566K, committed 20608K, reserved 20864K
}
Event: 91.361 GC heap before
{Heap before GC invocations=128 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 12299K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,  11% used [0x04e00000, 0x053d2db0, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 107834K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  84% used [0x0f8a0000, 0x161ee8a8, 0x161eea00, 0x17490000)
Metaspace       used 20192K, capacity 20566K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 91.373 GC heap after
Heap after GC invocations=129 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 267K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K,   4% used [0x085d0000, 0x08612d60, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 113126K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  89% used [0x0f8a0000, 0x16719be8, 0x16719c00, 0x17490000)
Metaspace       used 20192K, capacity 20566K, committed 20608K, reserved 20864K
}
Event: 91.890 GC heap before
{Heap before GC invocations=129 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 51083K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K, 100% used [0x04e00000, 0x07fa0000, 0x07fa0000)
 from space 6336K,   4% used [0x085d0000, 0x08612d60, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 113126K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  89% used [0x0f8a0000, 0x16719be8, 0x16719c00, 0x17490000)
Metaspace       used 20204K, capacity 20574K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 91.908 GC heap after
Heap after GC invocations=130 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 6336K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 115043K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  90% used [0x0f8a0000, 0x168f8de8, 0x168f8e00, 0x17490000)
Metaspace       used 20204K, capacity 20574K, committed 20608K, reserved 20864K
}

Deoptimization events (0 events):
No events

Classes redefined (0 events):
No events

Internal exceptions (10 events):
Event: 87.678 Thread 0x2acc8000 Exception <a 'haven/Resource$Loading'> (0x058fcf88) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 87.837 Thread 0x2acc8000 Exception <a 'haven/Resource$Loading'> (0x053e69a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.034 Thread 0x2acc8000 Exception <a 'haven/Resource$Loading'> (0x05388830) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.087 Thread 0x2685f000 Exception <a 'java/net/SocketTimeoutException': Receive timed out> (0x05b06820) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 735]
Event: 88.316 Thread 0x2acc8000 Exception <a 'haven/Resource$Loading'> (0x05ab5738) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.502 Thread 0x2acc7800 Exception <a 'haven/MCache$LoadingMap'> (0x04fe0ca8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.503 Thread 0x2acc7800 Exception <a 'haven/MCache$LoadingMap'> (0x04ff4448) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.503 Thread 0x2acc7800 Exception <a 'haven/MCache$LoadingMap'> (0x05007b78) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 89.087 Thread 0x2685f000 Exception <a 'java/net/SocketTimeoutException': Receive timed out> (0x0543c130) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 735]
Event: 90.100 Thread 0x2685f000 Exception <a 'java/net/SocketTimeoutException': Receive timed out> (0x078c00a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 735]

Events (10 events):
Event: 91.908 Executing VM operation: GenCollectForAllocation done
Event: 91.908 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 91.908 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 91.908 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 91.909 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 91.913 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02e7b608
Event: 91.913 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02e7b7c8
Event: 91.914 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02f40d48
Event: 91.914 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02f40f88
Event: 91.914 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02f41288


Dynamic libraries:
0x00d00000 - 0x00d19000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jp2launcher.exe
0x77a50000 - 0x77bd0000     C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
0x76ba0000 - 0x76cb0000     C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
0x75510000 - 0x75557000     C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
0x74ab0000 - 0x74b6d000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\MSVCR100.dll
0x76aa0000 - 0x76ba0000     C:\Windows\syswow64\USER32.dll
0x75340000 - 0x753d0000     C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
0x77a20000 - 0x77a2a000     C:\Windows\syswow64\LPK.dll
0x76240000 - 0x762dd000     C:\Windows\syswow64\USP10.dll
0x767f0000 - 0x7689c000     C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
0x770f0000 - 0x77190000     C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
0x762e0000 - 0x762f9000     C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
0x76480000 - 0x76570000     C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
0x75140000 - 0x751a0000     C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
0x75130000 - 0x7513c000     C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
0x76940000 - 0x76a9c000     C:\Windows\syswow64\ole32.dll
0x753e0000 - 0x7546f000     C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
0x750d0000 - 0x7511c000     C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x74400000 - 0x7448d000     C:\Windows\AppPatch\AcLayers.DLL
0x75560000 - 0x761aa000     C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
0x76300000 - 0x76357000     C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
0x73960000 - 0x73977000     C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x73950000 - 0x7395b000     C:\Windows\system32\profapi.dll
0x74d30000 - 0x74d81000     C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x75060000 - 0x75072000     C:\Windows\system32\MPR.dll
0x76760000 - 0x767c0000     C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x76650000 - 0x7671c000     C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
0x73910000 - 0x73931000     C:\Windows\system32\ntmarta.dll
0x76600000 - 0x76645000     C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
0x72c40000 - 0x73010000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\client\jvm.dll
0x74ee0000 - 0x74ee7000     C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
0x770b0000 - 0x770e5000     C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
0x76750000 - 0x76756000     C:\Windows\syswow64\NSI.dll
0x74e40000 - 0x74e72000     C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x73980000 - 0x73989000     C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x76f80000 - 0x76f85000     C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
0x75090000 - 0x7509c000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\verify.dll
0x74d00000 - 0x74d22000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\java.dll
0x73290000 - 0x733d5000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\awt.dll
0x74fe0000 - 0x75060000     C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x74cc0000 - 0x74ceb000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jli.dll
0x734c0000 - 0x7365e000     C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
0x749c0000 - 0x749d4000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\zip.dll
0x73440000 - 0x734b3000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\deploy.dll
0x76360000 - 0x7647a000     C:\Windows\syswow64\WININET.dll
0x75500000 - 0x75503000     C:\Windows\syswow64\Normaliz.dll
0x76dc0000 - 0x76f76000     C:\Windows\syswow64\iertutil.dll
0x76cb0000 - 0x76dc0000     C:\Windows\syswow64\urlmon.dll
0x76720000 - 0x7674a000     C:\Windows\syswow64\imagehlp.dll
0x74ca0000 - 0x74cb5000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\net.dll
0x74b70000 - 0x74bac000     C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x74f40000 - 0x74f46000     C:\Windows\System32\wship6.dll
0x75080000 - 0x7508f000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\nio.dll
0x74f60000 - 0x74f73000     C:\Windows\system32\dwmapi.dll
0x74e30000 - 0x74e38000     C:\Windows\system32\Secur32.dll
0x74ef0000 - 0x74f34000     C:\Windows\system32\dnsapi.DLL
0x73a50000 - 0x73a6c000     C:\Windows\system32\iphlpapi.DLL
0x73a40000 - 0x73a47000     C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x74f50000 - 0x74f55000     C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x74660000 - 0x74687000     C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x748b0000 - 0x748b6000     C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x74500000 - 0x74538000     C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x74e80000 - 0x74ed2000     C:\Windows\system32\RASAPI32.dll
0x74e10000 - 0x74e25000     C:\Windows\system32\rasman.dll
0x74e00000 - 0x74e0d000     C:\Windows\system32\rtutils.dll
0x74de0000 - 0x74de6000     C:\Windows\system32\sensapi.dll
0x73dd0000 - 0x73e09000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\fontmanager.dll
0x731c0000 - 0x73288000     C:\Windows\system32\opengl32.dll
0x750a0000 - 0x750c2000     C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x730d0000 - 0x731b7000     C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x749b0000 - 0x749b6000     C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x751a0000 - 0x7533d000     C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
0x76210000 - 0x76237000     C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
0x768a0000 - 0x768b2000     C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
0x738b0000 - 0x738e2000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\t2k.dll
0x75470000 - 0x754f3000     C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
0x73720000 - 0x7381b000     C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
0x736a0000 - 0x736d1000     C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
0x72b40000 - 0x72c35000     C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
0x661c0000 - 0x663dd000     D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR469A~1.DLL
0x68ef0000 - 0x68fe1000     D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GrooveUtil.DLL
0x76f90000 - 0x770ae000     C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
0x753d0000 - 0x753dc000     C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
0x73030000 - 0x730cb000     C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d09154e044272b9a\MSVCR80.dll
0x68ff0000 - 0x68ff7000     D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GrooveNew.DLL
0x74640000 - 0x7465b000     C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d1cb102c435421de\ATL80.DLL
0x73880000 - 0x73896000     C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
0x73840000 - 0x7387b000     C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x74f80000 - 0x74f85000     C:\Windows\system32\MSImg32.dll
0x72a60000 - 0x72ad0000     C:\Windows\system32\ntshrui.dll
0x73cc0000 - 0x73cd9000     C:\Windows\system32\srvcli.dll
0x74aa0000 - 0x74aab000     C:\Windows\system32\cscapi.dll
0x74840000 - 0x7484a000     C:\Windows\system32\slc.dll
0x744e0000 - 0x74500000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\sunec.dll
0x74630000 - 0x7463a000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\management.dll
0x744d0000 - 0x744d9000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\sunmscapi.dll
0x73410000 - 0x73422000     C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
0x73400000 - 0x7340d000     C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL
0x637c0000 - 0x637cb000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln3667548921999941055\jln6772159746610246204\gluegen-rt.dll
0x743f0000 - 0x743f6000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jawt.dll
0x6a440000 - 0x6a44b000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln3667548921999941055\jln6772159746610246204\nativewindow_awt.dll
0x6c100000 - 0x6c10c000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln3667548921999941055\jln6772159746610246204\nativewindow_win32.dll
0x64500000 - 0x64592000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln3667548921999941055\jln6772159746610246204\jogl_desktop.dll
0x2b4f0000 - 0x2bfef000     C:\Windows\system32\ig4icd32.dll
0x743e0000 - 0x743ea000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jsound.dll
0x73dc0000 - 0x73dc9000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jsoundds.dll
0x729e0000 - 0x72a52000     C:\Windows\system32\DSOUND.dll
0x74980000 - 0x749a5000     C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
0x736e0000 - 0x73719000     C:\Windows\system32\MMDevAPI.DLL
0x73670000 - 0x736a0000     C:\Windows\system32\wdmaud.drv
0x73900000 - 0x73904000     C:\Windows\system32\ksuser.dll
0x738a0000 - 0x738a7000     C:\Windows\system32\AVRT.dll
0x72b00000 - 0x72b36000     C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
0x73430000 - 0x73438000     C:\Windows\system32\msacm32.drv
0x73010000 - 0x73024000     C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x72af0000 - 0x72af7000     C:\Windows\system32\midimap.dll
0x729b0000 - 0x729d6000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jpeg.dll
0x728c0000 - 0x729ab000     C:\Windows\system32\dbghelp.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xbootclasspath/a:C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\deploy.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\javaws.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\plugin.jar -Xverify:remote -Djava.security.manager -Djava.security.policy=file:C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\security\javaws.policy -DtrustProxy=true -Djnlpx.home=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin -Djnlpx.origFilenameArg=C:\Users\NEW\Downloads\Desktop\autohaven.jnlp -Djnlpx.remove=true -Djnlp.haven.screenurl=http://game.havenandhearth.com/mt/ss -Djnlp.haven.fullscreen=off -Djnlp.haven.defserv=game.havenandhearth.com -Djnlp.haven.resurl=http://game.havenandhearth.com/hres/ -Djnlp.haven.authuser=Muppetsan -Djnlp.haven.authck=6ccf5089b4f0a7a0dbda574d5c081c314eed2f06d0ba465edcfba92a7af1e19f -Djnlp.haven.errorurl=http://game.havenandhearth.com/java/error -Xmx512M -Djnlpx.heapsize=NULL,512M -Djnlpx.splashport=49855 -Djnlpx.jvm=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\javaw.exe -Djnlpx.vmargs=LURqbmxwLmhhdmVuLnNjcmVlbnVybD1odHRwOi8vZ2FtZS5oYXZlbmFuZGhlYXJ0aC5jb20vbXQvc3MALURqbmxwLmhhdmVuLmZ1bGxzY3JlZW49b2ZmAC1Eam5scC5oYXZlbi5kZWZzZXJ2PWdhbWUuaGF2ZW5hbmRoZWFydGguY29tAC1Eam5scC5oYXZlbi5yZXN1cmw9aHR0cDovL2dhbWUuaGF2ZW5hbmRoZWFydGguY29tL2hyZXMvAC1Eam5scC5oYXZlbi5hdXRodXNlcj1NdXBwZXRzYW4ALURqbmxwLmhhdmVuLmF1dGhjaz02Y2NmNTA4OWI0ZjBhN2EwZGJkYTU3NGQ1YzA4MWMzMTRlZWQyZjA2ZDBiYTQ2NWVkY2ZiYTkyYTdhZjFlMTlmAC1Eam5scC5oYXZlbi5lcnJvcnVybD1odHRwOi8vZ2FtZS5oYXZlbmFuZGhlYXJ0aC5jb20vamF2YS9lcnJvcgA=
java_command: com.sun.javaws.Main C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\javaws2
java_class_path (initial): C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\deploy.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin"
USERNAME=NEW
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel---------------  S Y S T E M  ---------------

OS: Windows 7 , 64 bit Build 7601 (6.1.7601.18015)

CPU:total 2 (initial active 2) (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 23 stepping 10, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, tsc

Memory: 4k page, physical 2061400k(336980k free), swap 4122800k(1812244k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (25.161-b12) for windows-x86 JRE (1.8.0_161-b12), built on Dec 19 2017 17:09:29 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)

time: Wed Apr 04 14:52:11 2018
elapsed time: 94 seconds (0d 0h 1m 34s)

W temacie: Błąd z grą

Odpowiedzi: 3

04.04.2018, 19:12

Nic to nie dało, wciąż wyłącza się podczas wczytywania mapy.
Kod PHP:
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000018020ddb4, pid=3872, tid=0x00000000000011f8
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_161-b12) (build 1.8.0_161-b12)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.161-b12 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C  [ig4icd64.dll+0x20ddb4]
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x0000000056084000):  JavaThread "AWT-EventQueue-2" [_thread_in_nativeid=4600stack(0x0000000058290000,0x0000000058390000)]

siginfoExceptionCode=0xc0000005reading address 0x000000005ee8fba8

Registers
:
RAX=0x00000000657530c0RBX=0x0000000000000001RCX=0x0000000000000000RDX=0x00000000000a0998
RSP
=0x000000005838dd10RBP=0x0000000000000010RSI=0x0000000056ddd3f0RDI=0x0000000000000010
R8 
=0x000000005c0c5300R9 =0x000000005ee8fba8R10=0x0000000000000000R11=0x0000000000000000
R12
=0x0000000000000000R13=0x000000005d04b318R14=0x000000005c0bbb20R15=0x0000000000000001
RIP
=0x000000018020ddb4EFLAGS=0x0000000000010246

Top of Stack
: (sp=0x000000005838dd10)
0x000000005838dd10  0000000002cd4a24 000000018075ad66
0x000000005838dd20
  0000000000000000 0000000000000000
0x000000005838dd30
  0000000000000000 0000000000000000
0x000000005838dd40
  0000000000000000 0000000000000000
0x000000005838dd50
  0000000000000034 0000000000000000
0x000000005838dd60
  000000005d04add0 0000000000000084
0x000000005838dd70
  000000005d04b318 0000000000000010
0x000000005838dd80
  0000000000000084 000000018021045f
0x000000005838dd90
  000000005c0bbb20 000000005c0bbb20
0x000000005838dda0
  0000000000000010 000000000000000f
0x000000005838ddb0
  0000000000000001 0000000000000000
0x000000005838ddc0
  0000000000000034 0000000000000084
0x000000005838ddd0
  0000000000000036 0000000000080038
0x000000005838dde0
  0000000000000084 00000000000009de
0x000000005838ddf0
  000000005c0bbb20 00000001800a421d
0x000000005838de00
  0000000000000000 000000005d08ffb0 

Instructions
: (pc=0x000000018020ddb4)
0x000000018020dd94  89 04 ce 41 8b 41 04 89 44 ce 04 41 8b 41 08 89
0x000000018020dda4
  44 ce 08 41 8b 41 0c 89 44 ce 0c e9 68 02 00 00
0x000000018020ddb4
  41 8b 01 4c 8b 84 24 a0 00 00 00 49 8b ca 48 03
0x000000018020ddc4
  c9 89 04 ce 41 8b 41 04 89 44 ce 04 41 8b 41 08 


Register to memory mapping
:

RAX=0x00000000657530c0 is an unknown value
RBX
=0x0000000000000001 is an unknown value
RCX
=0x0000000000000000 is an unknown value
RDX
=0x00000000000a0998 is an unknown value
RSP
=0x000000005838dd10 is pointing into the stack for thread0x0000000056084000
RBP
=0x0000000000000010 is an unknown value
RSI
=0x0000000056ddd3f0 is an unknown value
RDI
=0x0000000000000010 is an unknown value
R8 
=0x000000005c0c5300 is an unknown value
R9 
=0x000000005ee8fba8 is an unknown value
R10
=0x0000000000000000 is an unknown value
R11
=0x0000000000000000 is an unknown value
R12
=0x0000000000000000 is an unknown value
R13
=0x000000005d04b318 is an unknown value
R14
=0x000000005c0bbb20 is an unknown value
R15
=0x0000000000000001 is an unknown value


Stack
: [0x0000000058290000,0x0000000058390000],  sp=0x000000005838dd10 free space=1015k
Native frames
: (J=compiled Java codej=interpretedVv=VM codeC=native code)
C  [ig4icd64.dll+0x20ddb4]
C  [ig4icd64.dll+0x21045f]
C  [ig4icd64.dll+0xa421d]
C  [ig4icd64.dll+0xc6fbd]
C  [ig4icd64.dll+0xc8030]
C  [ig4icd64.dll+0xc8b00]
C  [ig4icd64.dll+0xc92f1]
C  [ig4icd64.dll+0x3476e]
C  0x0000000003db7a1d

Java frames
: (J=compiled Java codej=interpretedVv=VM code)
J 5712  jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.dispatch_glDrawRangeElements1(IIIIIJJ)(0 bytes) @ 0x0000000003db799f [0x0000000003db7940+0x5f]
J 5711 C1 jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.glDrawRangeElements(IIIIIJ)(55 bytes) @ 0x0000000003db7fd4 [0x0000000003db7d20+0x2b4]
J 5710 C1 haven.BGL$50.run(Ljavax/media/opengl/GL2;)(31 bytes) @ 0x0000000003db8624 [0x0000000003db8500+0x124]
J 3770 C2 javax.media.opengl.awt.GLCanvas$9.run()(122 bytes) @ 0x00000000035bbeac [0x00000000035bb8e0+0x5cc]
J 3782 C2 jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGLImpl(Ljavax/media/opengl/GLDrawable;Ljavax/media/opengl/GLContext;Ljava/lang/Runnable;Ljava/lang/Runnable;)(481 bytes) @ 0x00000000030bb5d4 [0x00000000030bb380+0x254]
J 3769 C2 javax.media.opengl.awt.GLCanvas$10.run()(95 bytes) @ 0x00000000035aac50 [0x00000000035aab00+0x150]
J 3751 C2 java.awt.EventQueue$3.run()Ljava/lang/Object; (5 bytes) @ 0x00000000032fdda0 [0x00000000032fdae0+0x2c0]
v  ~StubRoutines::call_stub
J 727  java
.security.AccessController.doPrivileged(Ljava/security/PrivilegedAction;Ljava/security/AccessControlContext;)Ljava/lang/Object; (0 bytes) @ 0x00000000030e3f26 [0x00000000030e3ec0+0x66]
J 3752 C2 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(I)(295 bytes) @ 0x00000000035b4c2c [0x00000000035b3d60+0xecc]
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/EventFilter;)V+35
j  java
.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/Component;)V+11
j  java
.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(ILjava/awt/Conditional;)V+4
j  java
.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Ljava/awt/Conditional;)V+3
j  java
.awt.EventDispatchThread.run()V+9
v  
~StubRoutines::call_stub

---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
 
 0x000000005aad3800 JavaThread "Mapfile processor" [_thread_in_nativeid=880stack(0x00000000602b0000,0x00000000603b0000)]
 
 0x000000005aad2000 JavaThread "Worker thread" daemon [_thread_blockedid=4580stack(0x0000000060df0000,0x0000000060ef0000)]
 
 0x000000005aad1000 JavaThread "Worker thread" daemon [_thread_blockedid=4588stack(0x00000000607d0000,0x00000000608d0000)]
 
 0x000000005608b800 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blockedid=3916stack(0x0000000060680000,0x0000000060780000)]
 
 0x000000005608a800 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blockedid=2376stack(0x0000000060560000,0x0000000060660000)]
 
 0x000000005608a000 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blockedid=2108stack(0x000000005fda0000,0x000000005fea0000)]
 
 0x0000000056089000 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blockedid=3848stack(0x000000005db60000,0x000000005dc60000)]
 
 0x0000000056088800 JavaThread "Server time ticker" daemon [_thread_blockedid=4276stack(0x0000000060180000,0x0000000060280000)]
 
 0x0000000056086000 JavaThread "Session writer" daemon [_thread_blockedid=3960stack(0x000000005ffb0000,0x00000000600b0000)]
 
 0x0000000056087800 JavaThread "Session reader" daemon [_thread_in_nativeid=3580stack(0x000000005feb0000,0x000000005ffb0000)]
 
 0x000000005607f800 JavaThread "Java Sound Event Dispatcher" daemon [_thread_blockedid=4044stack(0x000000005ea80000,0x000000005eb80000)]
 
 0x0000000056084800 JavaThread "Haven audio player" daemon [_thread_blockedid=5056stack(0x000000005da60000,0x000000005db60000)]
 
 0x000000005607e000 JavaThread "Render thread" [_thread_blockedid=1804stack(0x0000000058890000,0x0000000058990000)]
 
 0x0000000056080000 JavaThread "Haven UI thread" [_thread_blockedid=3128stack(0x000000005cc60000,0x000000005cd60000)]
 
 0x0000000056082800 JavaThread "Haven main thread" [_thread_blockedid=1232stack(0x000000005cab0000,0x000000005cbb0000)]
 
 0x0000000056081000 JavaThread "Haven main thread-SharedResourceRunner" daemon [_thread_blockedid=1832stack(0x0000000056bf0000,0x0000000056cf0000)]
 
 0x000000005607e800 JavaThread "Haven main thread" [_thread_blockedid=2176stack(0x00000000583c0000,0x00000000584c0000)]
 
 0x000000005607c800 JavaThread "Error reporter" daemon [_thread_blockedid=1124stack(0x0000000058710000,0x0000000058810000)]
 
 0x0000000056087000 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blockedid=3868stack(0x0000000059e40000,0x0000000059f40000)]
=>
0x0000000056084000 JavaThread "AWT-EventQueue-2" [_thread_in_nativeid=4600stack(0x0000000058290000,0x0000000058390000)]
 
 0x0000000056083000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blockedid=3532stack(0x0000000058b30000,0x0000000058c30000)]
 
 0x000000005607d000 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blockedid=5016stack(0x0000000057b10000,0x0000000057c10000)]
 
 0x0000000056081800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blockedid=1528stack(0x0000000057e80000,0x0000000057f80000)]
 
 0x0000000056071800 JavaThread "CacheCleanUpThread" daemon [_thread_blockedid=1948stack(0x0000000057040000,0x0000000057140000)]
 
 0x0000000056066800 JavaThread "CacheMemoryCleanUpThread" daemon [_thread_blockedid=2404stack(0x0000000056f00000,0x0000000057000000)]
 
 0x0000000056065800 JavaThread "MemoryCache-DelayedCleanup" daemon [_thread_blockedid=2672stack(0x0000000056af0000,0x0000000056bf0000)]
 
 0x0000000000498000 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blockedid=1936stack(0x0000000002ce0000,0x0000000002de0000)]
 
 0x000000005605c800 JavaThread "Javaws Secure Thread" daemon [_thread_blockedid=4512stack(0x00000000569f0000,0x0000000056af0000)]
 
 0x0000000056056000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_nativeid=2032stack(0x00000000025f0000,0x00000000026f0000)]
 
 0x0000000055636800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blockedid=4444stack(0x0000000055820000,0x0000000055920000)]
 
 0x00000000552aa000 JavaThread "traceMsgQueueThread" daemon [_thread_blockedid=3248stack(0x0000000055aa0000,0x0000000055ba0000)]
 
 0x0000000055288800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blockedid=3556stack(0x00000000556b0000,0x00000000557b0000)]
 
 0x0000000053e51000 JavaThread "C1 CompilerThread1" daemon [_thread_blockedid=4844stack(0x0000000054b30000,0x0000000054c30000)]
 
 0x0000000053e3f000 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blockedid=4064stack(0x0000000055150000,0x0000000055250000)]
 
 0x0000000053e3e000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blockedid=3892stack(0x0000000054fd0000,0x00000000550d0000)]
 
 0x0000000053e45800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blockedid=3572stack(0x0000000054e00000,0x0000000054f00000)]
 
 0x0000000053e26800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blockedid=5064stack(0x0000000054c90000,0x0000000054d90000)]
 
 0x0000000053e1d800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blockedid=3496stack(0x00000000549b0000,0x0000000054ab0000)]

Other Threads:
 
 0x0000000053dd7000 VMThread [stack0x0000000054830000,0x0000000054930000] [id=1620]
 
 0x00000000552a1800 WatcherThread [stack0x0000000055920000,0x0000000055a20000] [id=3244]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a threadNone

Heap
:
 
PSYoungGen      total 129536Kused 37870K [0x00000000f55800000x00000000ffc000000x0000000100000000)
 
 eden space 93696K34used [0x00000000f5580000,0x00000000f74e8208,0x00000000fb100000)
 
 from space 35840K15used [0x00000000fd900000,0x00000000fde939b0,0x00000000ffc00000)
 
 to   space 38400K0used [0x00000000fb100000,0x00000000fb100000,0x00000000fd680000)
 
ParOldGen       total 147968Kused 110474K [0x00000000e00000000x00000000e90800000x00000000f5580000)
 
 object space 147968K74used [0x00000000e0000000,0x00000000e6be2b48,0x00000000e9080000)
 
Metaspace       used 34837Kcapacity 35372Kcommitted 35712Kreserved 1081344K
  class space    used 4226K
capacity 4387Kcommitted 4480Kreserved 1048576K

Card table byte_map
: [0x0000000002b40000,0x0000000002c50000byte_map_base0x0000000002440000

Marking Bits
: (ParMarkBitMap*) 0x000000006713f860
 Begin Bits
: [0x00000000124a00000x0000000012ca0000)
 
End Bits  [0x0000000012ca00000x00000000134a0000)

Polling page0x0000000000120000

CodeCache
size=245760Kb used=16515Kb max_used=16679Kb free=229244Kb
 bounds 
[0x0000000002de00000x0000000003e500000x0000000011de0000]
 
total_blobs=5903 nmethods=4904 adapters=912
 compilation
enabled

Compilation events 
(10 events):
Event139.953 Thread 0x0000000053e51000 5938       2       java.lang.Class::getDeclaredMethod (67 bytes)
Event139.954 Thread 0x0000000053e51000 nmethod 5938 0x0000000003b53650 code [0x0000000003b538400x0000000003b53d58]
Event139.956 Thread 0x0000000053e3f000 nmethod 58790x0000000003bc99d0 code [0x0000000003bc9ba00x0000000003bcab20]
Event139.956 Thread 0x0000000053e3f000 5895     4       haven.GLState$Applier::apply (974 bytes)
Event139.990 Thread 0x0000000053e51000 5940       3       com.jcraft.jorbis.Block::synthesis (328 bytes)
Event139.991 Thread 0x0000000053e51000 nmethod 5940 0x000000000300c790 code [0x000000000300c9c00x000000000300d548]
Event140.068 Thread 0x0000000053e51000 5941       2       com.jcraft.jorbis.DspState::synthesis_pcmout (60 bytes)
Event140.069 Thread 0x0000000053e51000 nmethod 5941 0x0000000003bc92d0 code [0x0000000003bc94400x0000000003bc96f0]
Event140.313 Thread 0x0000000053e51000 5942       1       sun.awt.image.ByteInterleavedRaster::getScanlineStride (5 bytes)
Event140.313 Thread 0x0000000053e51000 nmethod 5942 0x0000000003e244d0 code [0x0000000003e246200x0000000003e24730]

GC Heap History (10 events):
Event136.578 GC heap before
{Heap before GC invocations=31 (full 4):
 
PSYoungGen      total 139776Kused 130402K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 122368K99used [0x00000000f5580000,0x00000000fcc8a0f0,0x00000000fcd00000)
 
 from space 17408K48used [0x00000000fef00000,0x00000000ff74e9d8,0x0000000100000000)
 
 to   space 26112K0used [0x00000000fcd00000,0x00000000fcd00000,0x00000000fe680000)
 
ParOldGen       total 104448Kused 69538K [0x00000000e00000000x00000000e66000000x00000000f5580000)
 
 object space 104448K66used [0x00000000e0000000,0x00000000e43e8860,0x00000000e6600000)
 
Metaspace       used 34664Kcapacity 35176Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4206K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
Event
136.625 GC heap after
Heap after GC invocations
=31 (full 4):
 
PSYoungGen      total 148480Kused 25762K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 122368K0used [0x00000000f5580000,0x00000000f5580000,0x00000000fcd00000)
 
 from space 26112K98used [0x00000000fcd00000,0x00000000fe628b68,0x00000000fe680000)
 
 to   space 26112K0used [0x00000000fe680000,0x00000000fe680000,0x0000000100000000)
 
ParOldGen       total 104448Kused 72767K [0x00000000e00000000x00000000e66000000x00000000f5580000)
 
 object space 104448K69used [0x00000000e0000000,0x00000000e470ff00,0x00000000e6600000)
 
Metaspace       used 34664Kcapacity 35176Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4206K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
}
Event137.837 GC heap before
{Heap before GC invocations=32 (full 4):
 
PSYoungGen      total 148480Kused 148130K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 122368K100used [0x00000000f5580000,0x00000000fcd00000,0x00000000fcd00000)
 
 from space 26112K98used [0x00000000fcd00000,0x00000000fe628b68,0x00000000fe680000)
 
 to   space 26112K0used [0x00000000fe680000,0x00000000fe680000,0x0000000100000000)
 
ParOldGen       total 104448Kused 72769K [0x00000000e00000000x00000000e66000000x00000000f5580000)
 
 object space 104448K69used [0x00000000e0000000,0x00000000e47105c0,0x00000000e6600000)
 
Metaspace       used 34719Kcapacity 35240Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4213K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
Event
137.913 GC heap after
Heap after GC invocations
=32 (full 4):
 
PSYoungGen      total 118784Kused 26098K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 92672K0used [0x00000000f5580000,0x00000000f5580000,0x00000000fb000000)
 
 from space 26112K99used [0x00000000fe680000,0x00000000ffffcb58,0x0000000100000000)
 
 to   space 40960K0used [0x00000000fb000000,0x00000000fb000000,0x00000000fd800000)
 
ParOldGen       total 104448Kused 90431K [0x00000000e00000000x00000000e66000000x00000000f5580000)
 
 object space 104448K86used [0x00000000e0000000,0x00000000e584ff88,0x00000000e6600000)
 
Metaspace       used 34719Kcapacity 35240Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4213K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
}
Event137.914 GC heap before
{Heap before GC invocations=33 (full 5):
 
PSYoungGen      total 118784Kused 26098K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 92672K0used [0x00000000f5580000,0x00000000f5580000,0x00000000fb000000)
 
 from space 26112K99used [0x00000000fe680000,0x00000000ffffcb58,0x0000000100000000)
 
 to   space 40960K0used [0x00000000fb000000,0x00000000fb000000,0x00000000fd800000)
 
ParOldGen       total 104448Kused 90431K [0x00000000e00000000x00000000e66000000x00000000f5580000)
 
 object space 104448K86used [0x00000000e0000000,0x00000000e584ff88,0x00000000e6600000)
 
Metaspace       used 34719Kcapacity 35240Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4213K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
Event
138.267 GC heap after
Heap after GC invocations
=33 (full 5):
 
PSYoungGen      total 118784Kused 7174K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 92672K0used [0x00000000f5580000,0x00000000f5580000,0x00000000fb000000)
 
 from space 26112K27used [0x00000000fe680000,0x00000000fed81910,0x0000000100000000)
 
 to   space 40960K0used [0x00000000fb000000,0x00000000fb000000,0x00000000fd800000)
 
ParOldGen       total 147968Kused 103994K [0x00000000e00000000x00000000e90800000x00000000f5580000)
 
 object space 147968K70used [0x00000000e0000000,0x00000000e658ea28,0x00000000e9080000)
 
Metaspace       used 34719Kcapacity 35240Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4213K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
}
Event138.473 GC heap before
{Heap before GC invocations=34 (full 5):
 
PSYoungGen      total 118784Kused 42992K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 92672K38used [0x00000000f5580000,0x00000000f787a7f8,0x00000000fb000000)
 
 from space 26112K27used [0x00000000fe680000,0x00000000fed81910,0x0000000100000000)
 
 to   space 40960K0used [0x00000000fb000000,0x00000000fb000000,0x00000000fd800000)
 
ParOldGen       total 147968Kused 103994K [0x00000000e00000000x00000000e90800000x00000000f5580000)
 
 object space 147968K70used [0x00000000e0000000,0x00000000e658ea28,0x00000000e9080000)
 
Metaspace       used 34722Kcapacity 35240Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4213K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
Event
138.513 GC heap after
Heap after GC invocations
=34 (full 5):
 
PSYoungGen      total 133632Kused 2841K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 92672K0used [0x00000000f5580000,0x00000000f5580000,0x00000000fb000000)
 
 from space 40960K6used [0x00000000fb000000,0x00000000fb2c6770,0x00000000fd800000)
 
 to   space 39936K0used [0x00000000fd900000,0x00000000fd900000,0x0000000100000000)
 
ParOldGen       total 147968Kused 110474K [0x00000000e00000000x00000000e90800000x00000000f5580000)
 
 object space 147968K74used [0x00000000e0000000,0x00000000e6be2b48,0x00000000e9080000)
 
Metaspace       used 34722Kcapacity 35240Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4213K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
}
Event139.466 GC heap before
{Heap before GC invocations=35 (full 5):
 
PSYoungGen      total 133632Kused 95513K [0x00000000f55800000x00000001000000000x0000000100000000)
 
 eden space 92672K100used [0x00000000f5580000,0x00000000fb000000,0x00000000fb000000)
 
 from space 40960K6used [0x00000000fb000000,0x00000000fb2c6770,0x00000000fd800000)
 
 to   space 39936K0used [0x00000000fd900000,0x00000000fd900000,0x0000000100000000)
 
ParOldGen       total 147968Kused 110474K [0x00000000e00000000x00000000e90800000x00000000f5580000)
 
 object space 147968K74used [0x00000000e0000000,0x00000000e6be2b48,0x00000000e9080000)
 
Metaspace       used 34723Kcapacity 35240Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4213K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
Event
139.475 GC heap after
Heap after GC invocations
=35 (full 5):
 
PSYoungGen      total 129536Kused 5710K [0x00000000f55800000x00000000ffc000000x0000000100000000)
 
 eden space 93696K0used [0x00000000f5580000,0x00000000f5580000,0x00000000fb100000)
 
 from space 35840K15used [0x00000000fd900000,0x00000000fde939b0,0x00000000ffc00000)
 
 to   space 38400K0used [0x00000000fb100000,0x00000000fb100000,0x00000000fd680000)
 
ParOldGen       total 147968Kused 110474K [0x00000000e00000000x00000000e90800000x00000000f5580000)
 
 object space 147968K74used [0x00000000e0000000,0x00000000e6be2b48,0x00000000e9080000)
 
Metaspace       used 34723Kcapacity 35240Kcommitted 35328Kreserved 1081344K
  class space    used 4213K
capacity 4349Kcommitted 4352Kreserved 1048576K
}

Deoptimization events (10 events):
Event138.431 Thread 0x000000005aad1000 Uncommon trapreason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000003c5e7e0 method=haven.resutil.Ridges.brokenp(Lhaven/MCache;Lhaven/Coord;)72
Event
138.431 Thread 0x000000005aad1000 Uncommon trapreason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000003c5e7e0 method=haven.resutil.Ridges.brokenp(Lhaven/MCache;Lhaven/Coord;)72
Event
138.431 Thread 0x000000005aad1000 Uncommon trapreason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000003c5e7e0 method=haven.resutil.Ridges.brokenp(Lhaven/MCache;Lhaven/Coord;)72
Event
138.431 Thread 0x000000005aad1000 Uncommon trapreason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000003c5e7e0 method=haven.resutil.Ridges.brokenp(Lhaven/MCache;Lhaven/Coord;)72
Event
138.434 Thread 0x000000005aad1000 Uncommon trapreason=bimorphic action=maybe_recompile pc=0x000000000383842c method=haven.MCache.tiler(I)Lhaven/Tiler; @ 61
Event
139.863 Thread 0x0000000056084000 Uncommon trapreason=unstable_if action=reinterpret pc=0x0000000003897780 method=java.awt.EventQueue.postEvent(Ljava/awt/AWTEvent;I)6
Event
139.863 Thread 0x0000000056084000 Uncommon trapreason=unstable_if action=reinterpret pc=0x000000000388dc40 method=java.awt.EventQueue.postEvent(Ljava/awt/AWTEvent;I)6
Event
139.881 Thread 0x0000000056084800 Uncommon trapreason=unstable_if action=reinterpret pc=0x0000000003add810 method=com.jcraft.jorbis.Block.synthesis(Lcom/jcraft/jogg/Packet;)87
Event
139.881 Thread 0x0000000056084800 Uncommon trapreason=unstable_if action=reinterpret pc=0x0000000003a6bf00 method=com.jcraft.jorbis.DspState.synthesis_blockin(Lcom/jcraft/jorbis/Block;)15
Event
139.882 Thread 0x0000000056084800 Uncommon trapreason=unstable_if action=reinterpret pc=0x0000000003a9e3f0 method=haven.Audio$VolAdjust.get([[DI)30

Classes redefined 
(0 events):
No events

Internal exceptions 
(10 events):
Event133.604 Thread 0x000000005aad2000 Exception <'haven/Resource$Loading'> (0x00000000fc3a7970thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cppline 1394]
Event133.866 Thread 0x000000005aad1000 Exception <'haven/Resource$Loading'> (0x00000000f5d28c58thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cppline 1394]
Event134.019 Thread 0x000000005aad1000 Exception <'haven/Resource$Loading'> (0x00000000f7abc8e8thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cppline 1394]
Event134.121 Thread 0x0000000056080000 Implicit null exception at 0x0000000003b0c7fc to 0x0000000003b0c84d
Event
134.494 Thread 0x0000000056087800 Exception <'java/net/SocketTimeoutException'Receive timed out> (0x00000000f88021d8thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cppline 735]
Event134.522 Thread 0x000000005aad1000 Implicit null exception at 0x00000000038c6022 to 0x00000000038c7591
Event
135.602 Thread 0x0000000056087800 Exception <'java/net/SocketTimeoutException'Receive timed out> (0x00000000f56ec278thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cppline 735]
Event136.661 Thread 0x0000000056087800 Exception <'java/net/SocketTimeoutException'Receive timed out> (0x00000000f5c79860thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cppline 735]
Event138.639 Thread 0x0000000056087800 Exception <'java/net/SocketTimeoutException'Receive timed out> (0x00000000f6aeb030thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cppline 735]
Event139.639 Thread 0x0000000056087800 Exception <'java/net/SocketTimeoutException'Receive timed out> (0x00000000f572e558thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cppline 735]

Events (10 events):
Event140.136 Thread 0x0000000056084800 DEOPT PACKING pc=0x000000000300d393 sp=0x000000005db5ec30
Event
140.136 Thread 0x0000000056084800 DEOPT UNPACKING pc=0x0000000002e271d0 sp=0x000000005db5e990 mode 0
Event
140.136 Thread 0x0000000056084800 DEOPT PACKING pc=0x0000000003249d74 sp=0x000000005db5ee30
Event
140.136 Thread 0x0000000056084800 DEOPT UNPACKING pc=0x0000000002e271d0 sp=0x000000005db5eb68 mode 0
Event
140.146 Thread 0x0000000056084800 DEOPT PACKING pc=0x000000000391cca1 sp=0x000000005db5ec30
Event
140.146 Thread 0x0000000056084800 DEOPT UNPACKING pc=0x0000000002e271d0 sp=0x000000005db5e968 mode 0
Event
140.146 Thread 0x0000000056084800 DEOPT PACKING pc=0x000000000300d393 sp=0x000000005db5ec30
Event
140.146 Thread 0x0000000056084800 DEOPT UNPACKING pc=0x0000000002e271d0 sp=0x000000005db5e990 mode 0
Event
140.161 Executing VM operationRevokeBias
Event
140.162 Executing VM operationRevokeBias done


Dynamic libraries
:
0x000000013f9e0000 0x000000013f9ff000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\jp2launcher.exe
0x0000000077870000 
0x0000000077a19000     C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
0x00000000772f0000 
0x000000007740f000     C:\Windows\system32\kernel32.dll
0x000007fefdf30000 
0x000007fefdf9b000     C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
0x000000006c840000 
0x000000006c912000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\MSVCR100.dll
0x0000000077770000 
0x000000007786a000     C:\Windows\system32\USER32.dll
0x000007feff740000 
0x000007feff7a7000     C:\Windows\system32\GDI32.dll
0x000007fefef40000 
0x000007fefef4e000     C:\Windows\system32\LPK.dll
0x000007feff360000 
0x000007feff429000     C:\Windows\system32\USP10.dll
0x000007feff6a0000 
0x000007feff73f000     C:\Windows\system32\msvcrt.dll
0x000007feff150000 
0x000007feff353000     C:\Windows\system32\ole32.dll
0x000007feff020000 
0x000007feff14d000     C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
0x000007feffaa0000 
0x000007feffb77000     C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
0x000007fefeff0000 
0x000007feff01e000     C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x000007fefee30000 
0x000007fefef39000     C:\Windows\system32\MSCTF.dll
0x000007feff920000 
0x000007feff9fb000     C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
0x000007feff880000 
0x000007feff89f000     C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
0x000007fefc660000 
0x000007fefc68d000     C:\Windows\system32\ntmarta.dll
0x000007feff820000 
0x000007feff872000     C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
0x0000000066920000 
0x00000000671bf000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\server\jvm.dll
0x000007fef6e60000 
0x000007fef6e69000     C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
0x000007feff7b0000 
0x000007feff7fd000     C:\Windows\system32\WS2_32.dll
0x000007feff690000 
0x000007feff698000     C:\Windows\system32\NSI.dll
0x000007fef8760000 
0x000007fef879b000     C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x000007fefcb80000 
0x000007fefcb8c000     C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x0000000077a40000 
0x0000000077a47000     C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
0x0000000074e90000 
0x0000000074e9f000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\verify.dll
0x000000006db50000 
0x000000006db79000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\java.dll
0x000000006c6a0000 
0x000000006c838000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\awt.dll
0x000007fefe0a0000 
0x000007fefee28000     C:\Windows\system32\SHELL32.dll
0x000007feff610000 
0x000007feff681000     C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
0x000007fefdc00000 
0x000007fefdc0f000     C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
0x000007fefc3f0000 
0x000007fefc446000     C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x000007fefdcd0000 
0x000007fefdcdf000     C:\Windows\system32\profapi.dll
0x000000006db20000 
0x000000006db4f000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\jli.dll
0x000007fefc690000 
0x000007fefc884000     C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac\COMCTL32.dll
0x000000006db00000 
0x000000006db16000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\zip.dll
0x000000006c600000 
0x000000006c696000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\deploy.dll
0x0000000077190000 
0x00000000772ea000     C:\Windows\system32\WININET.dll
0x0000000077a30000 
0x0000000077a33000     C:\Windows\system32\Normaliz.dll
0x0000000077410000 
0x000000007761d000     C:\Windows\system32\iertutil.dll
0x0000000077620000 
0x000000007776d000     C:\Windows\system32\urlmon.dll
0x000007feff800000 
0x000007feff819000     C:\Windows\system32\imagehlp.dll
0x000000006dae0000 
0x000000006dafa000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\net.dll
0x000007fefd540000 
0x000007fefd595000     C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x000007fefd530000 
0x000007fefd537000     C:\Windows\System32\wship6.dll
0x000000006dac0000 
0x000000006dad1000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\nio.dll
0x000007fefbfa0000 
0x000007fefbfb8000     C:\Windows\system32\dwmapi.dll
0x000007fefdb40000 
0x000007fefdb4b000     C:\Windows\system32\Secur32.dll
0x000007fefdb70000 
0x000007fefdb95000     C:\Windows\system32\SSPICLI.DLL
0x000007fefd3c0000 
0x000007fefd41b000     C:\Windows\system32\dnsapi.DLL
0x000007fefa6e0000 
0x000007fefa707000     C:\Windows\system32\iphlpapi.DLL
0x000007fefa6d0000 
0x000007fefa6db000     C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x000007fefceb0000 
0x000007fefceb7000     C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x000007fef8cc0000 
0x000007fef8cef000     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x000007fef8bc0000 
0x000007fef8bc8000     C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x000007fefa580000 
0x000007fefa5d3000     C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x000007fefaac0000 
0x000007fefab22000     C:\Windows\system32\RASAPI32.dll
0x000007fefaaa0000 
0x000007fefaabc000     C:\Windows\system32\rasman.dll
0x000007fefaa80000 
0x000007fefaa91000     C:\Windows\system32\rtutils.dll
0x000007fef8360000 
0x000007fef8369000     C:\Windows\system32\sensapi.dll
0x000007fefd5a0000 
0x000007fefd5b7000     C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
0x000007fefd2a0000 
0x000007fefd2e7000     C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x000007fefcfd0000 
0x000007fefcfee000     C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x000007fefa540000 
0x000007fefa558000     C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
0x000007fefa520000 
0x000007fefa531000     C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL
0x000000006dde0000 
0x000000006de27000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\fontmanager.dll
0x000007fee8760000 
0x000007fee887d000     C:\Windows\system32\opengl32.dll
0x000007fef6340000 
0x000007fef636d000     C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x000007fef3330000 
0x000007fef3421000     C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x000007fefba80000 
0x000007fefba88000     C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x000007feff430000 
0x000007feff607000     C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
0x000007fefe060000 
0x000007fefe096000     C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
0x000007fefdfa0000 
0x000007fefdfba000     C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
0x000000006dd90000 
0x000000006ddd2000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\t2k.dll
0x000007fefef50000 
0x000007fefefe9000     C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
0x000007fefbc90000 
0x000007fefbdba000     C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
0x000007fefdba0000 
0x000007fefdbf7000     C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x000007fef9240000 
0x000007fef92bf000     C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll
0x000007fef9d60000 
0x000007fef9d63000     C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL
0x000007fef9200000 
0x000007fef9235000     C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
0x000007fefc450000 
0x000007fefc57c000     C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
0x000007fef9180000 
0x000007fef9200000     C:\Windows\system32\ntshrui.dll
0x000007fefdaa0000 
0x000007fefdac3000     C:\Windows\system32\srvcli.dll
0x000007fef9170000 
0x000007fef917f000     C:\Windows\system32\cscapi.dll
0x000007fefa7d0000 
0x000007fefa7db000     C:\Windows\system32\slc.dll
0x000007fefdd80000 
0x000007fefdeea000     C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
0x000007fefdd70000 
0x000007fefdd7f000     C:\Windows\system32\MSASN1.dll
0x0000000074eb0000 
0x0000000074ed4000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\sunec.dll
0x0000000074ea0000 
0x0000000074ead000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\management.dll
0x00000000637c0000 
0x00000000637cd000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln1946329251136161469\jln3523005836555606567\gluegen-rt.dll
0x0000000074e80000 
0x0000000074e87000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\jawt.dll
0x000000006a440000 
0x000000006a44d000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln1946329251136161469\jln3523005836555606567\nativewindow_awt.dll
0x000000006c100000 
0x000000006c10e000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln1946329251136161469\jln3523005836555606567\nativewindow_win32.dll
0x0000000064500000 
0x00000000645a0000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln1946329251136161469\jln3523005836555606567\jogl_desktop.dll
0x0000000180000000 
0x0000000180ef5000     C:\Windows\system32\ig4icd64.dll
0x0000000074e20000 
0x0000000074e2c000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\jsound.dll
0x0000000074e10000 
0x0000000074e1b000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\jsoundds.dll
0x000007fef4f60000 
0x000007fef4fe8000     C:\Windows\system32\DSOUND.dll
0x000007fefbbb0000 
0x000007fefbbdc000     C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
0x000007fefbfc0000 
0x000007fefc00b000     C:\Windows\system32\MMDevAPI.DLL
0x000007fef41d0000 
0x000007fef420b000     C:\Windows\system32\wdmaud.drv
0x00000000738f0000 
0x00000000738f6000     C:\Windows\system32\ksuser.dll
0x000007fefbba0000 
0x000007fefbba9000     C:\Windows\system32\AVRT.dll
0x000007fef4f10000 
0x000007fef4f5f000     C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
0x000007fefacb0000 
0x000007fefacba000     C:\Windows\system32\msacm32.drv
0x000007fefab80000 
0x000007fefab98000     C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x000007fefab70000 
0x000007fefab79000     C:\Windows\system32\midimap.dll
0x0000000074e00000 
0x0000000074e0b000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\sunmscapi.dll
0x000000006de40000 
0x000000006de71000     C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\jpeg.dll
0x000007fef45a0000 
0x000007fef46c5000     C:\Windows\system32\dbghelp.dll

VM Arguments
:
jvm_args: -Xbootclasspath/a:C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\lib\deploy.jar;C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\lib\javaws.jar;C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\lib\plugin.jar -Xverify:remote -Djava.security.manager -Djava.security.policy=file:C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\lib\security\javaws.policy -DtrustProxy=true -Djnlpx.home=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin -Djnlpx.origFilenameArg=C:\Users\NEW\Downloads\Desktop\autohaven.jnlp -Djnlpx.remove=true -Djnlp.haven.screenurl=http://game.havenandhearth.com/mt/ss -Djnlp.haven.fullscreen=off -Djnlp.haven.defserv=game.havenandhearth.com -Djnlp.haven.resurl=http://game.havenandhearth.com/hres/ -Djnlp.haven.authuser=Muppetsan -Djnlp.haven.authck=6ccf5089b4f0a7a0dbda574d5c081c314eed2f06d0ba465edcfba92a7af1e19f -Djnlp.haven.errorurl=http://game.havenandhearth.com/java/error -Xmx512M -Djnlpx.heapsize=NULL,512M -Djnlpx.splashport=50437 -Djnlpx.jvm=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\javaw.exe -Djnlpx.vmargs=LURqbmxwLmhhdmVuLnNjcmVlbnVybD1odHRwOi8vZ2FtZS5oYXZlbmFuZGhlYXJ0aC5jb20vbXQvc3MALURqbmxwLmhhdmVuLmZ1bGxzY3JlZW49b2ZmAC1Eam5scC5oYXZlbi5kZWZzZXJ2PWdhbWUuaGF2ZW5hbmRoZWFydGguY29tAC1Eam5scC5oYXZlbi5yZXN1cmw9aHR0cDovL2dhbWUuaGF2ZW5hbmRoZWFydGguY29tL2hyZXMvAC1Eam5scC5oYXZlbi5hdXRodXNlcj1NdXBwZXRzYW4ALURqbmxwLmhhdmVuLmF1dGhjaz02Y2NmNTA4OWI0ZjBhN2EwZGJkYTU3NGQ1YzA4MWMzMTRlZWQyZjA2ZDBiYTQ2NWVkY2ZiYTkyYTdhZjFlMTlmAC1Eam5scC5oYXZlbi5lcnJvcnVybD1odHRwOi8vZ2FtZS5oYXZlbmFuZGhlYXJ0aC5jb20vamF2YS9lcnJvcgA= 
java_commandcom.sun.javaws.Main C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\javaws2
java_class_path 
(initial): C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\lib\deploy.jar
Launcher Type
SUN_STANDARD

Environment Variables
:
PATH=C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;"C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin"
USERNAME=NEW
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER
=Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10GenuineIntel---------------  S Y S T E M  ---------------

OSWindows 7 64 bit Build 7601 (6.1.7601.18015)

CPU:total 2 (initial active 2) (2 cores per cpu1 threads per corefamily 6 model 23 stepping 10cmovcx8fxsrmmxssesse2sse3ssse3sse4.1tsc

Memory
4k pagephysical 2061400k(357512k free), swap 4122800k(1657096k free)

vm_infoJava HotSpot(TM64-Bit Server VM (25.161-b12) for windows-amd64 JRE (1.8.0_161-b12), built on Dec 19 2017 17:52:25 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)

timeWed Apr 04 19:08:26 2018
elapsed time
140 seconds (0d 0h 2m 20s

W temacie: Błąd z grą

Odpowiedzi: 3

04.04.2018, 15:00

Client: Oryginalny, ze strony havenandhearth.com
Wersja Javy: 8 update 161 (build 1.8.0_161-b12)
System X-Bit: Windows 7, 64 bit
Czy problem występuje na domyślnym cliencie gry?: Tak

Opis problemu: Po zalogowaniu mapa zaczyna się wczytywać, po czym za chwilę client się zamyka bez żadnego błędu. Plik z błędem. 
Kod:
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x2b591860, pid=4044, tid=0x0000046c
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_161-b12) (build 1.8.0_161-b12)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.161-b12 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C  [ig4icd32.dll+0xa1860]
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x2685c400):  JavaThread "AWT-EventQueue-2" [_thread_in_native, id=1132, stack(0x29670000,0x29770000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000

Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x00001578, ECX=0xffffffff, EDX=0x00000000
ESP=0x2976eb7c, EBP=0x00000000, ESI=0x00000000, EDI=0x2d23bde8
EIP=0x2b591860, EFLAGS=0x00010206

Top of Stack: (sp=0x2976eb7c)
0x2976eb7c:   00000004 17ffe804 2d23bde8 17ffe407
0x2976eb8c:   2b591e37 00000004 00001578 00001403
0x2976eb9c:   00000000 00001578 00000000 00000000
0x2976ebac:   2976ebe8 2a464ef8 2685c400 2a464ef8
0x2976ebbc:   645146d2 00000004 000003da 00000849
0x2976ebcc:   00001578 00001403 00000000 00000000
0x2976ebdc:   2976ebdc 28f723c8 2976ec04 2976ec48
0x2976ebec:   02cac601 2685c540 2976ec7c 00000004

Instructions: (pc=0x2b591860)
0x2b591840:   8b 04 aa 3b c8 0f 43 c8 3b f0 0f 46 f0 45 3b eb
0x2b591850:   7c ee eb 3f 33 ed 85 db 7e 39 8d 9b 00 00 00 00
0x2b591860:   0f b7 04 6a 3b c8 0f 43 c8 3b f0 0f 46 f0 45 3b
0x2b591870:   eb 7c ed eb 1e 33 ed 85 db 7e 18 eb 03 8d 49 00


Register to memory mapping:

EAX=0x00000000 is an unknown value
EBX=0x00001578 is an unknown value
ECX=0xffffffff is an unknown value
EDX=0x00000000 is an unknown value
ESP=0x2976eb7c is pointing into the stack for thread: 0x2685c400
EBP=0x00000000 is an unknown value
ESI=0x00000000 is an unknown value
EDI=0x2d23bde8 is an unknown value


Stack: [0x29670000,0x29770000],  sp=0x2976eb7c,  free space=1018k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  [ig4icd32.dll+0xa1860]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j  jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.dispatch_glDrawRangeElements1(IIIIIJJ)V+0
j  jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.glDrawRangeElements(IIIIIJ)V+51
j  haven.BGL$50.run(Ljavax/media/opengl/GL2;)V+25
J 1475 C1 haven.BufferBGL.run(Ljavax/media/opengl/GL2;)V (47 bytes) @ 0x02f84704 [0x02f846b0+0x54]
J 1857 C1 haven.HavenPanel.redraw(Ljavax/media/opengl/GL2;)V (242 bytes) @ 0x0300fe58 [0x0300fb30+0x328]
J 1765 C1 jogamp.opengl.GLDrawableHelper.displayImpl(Ljavax/media/opengl/GLAutoDrawable;)V (105 bytes) @ 0x02fed7c4 [0x02fed500+0x2c4]
J 1856 C1 javax.media.opengl.awt.GLCanvas$9.run()V (122 bytes) @ 0x0300f59c [0x0300f500+0x9c]
J 1926 C1 jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGLImpl(Ljavax/media/opengl/GLDrawable;Ljavax/media/opengl/GLContext;Ljava/lang/Runnable;Ljava/lang/Runnable;)V (481 bytes) @ 0x02d50f24 [0x02d50c80+0x2a4]
J 1925 C1 jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGL(Ljavax/media/opengl/GLDrawable;Ljavax/media/opengl/GLContext;Ljava/lang/Runnable;Ljava/lang/Runnable;)V (84 bytes) @ 0x02d5505c [0x02d55010+0x4c]
J 2010 C1 javax.media.opengl.awt.GLCanvas$10.run()V (95 bytes) @ 0x02dacf24 [0x02dace60+0xc4]
J 1718 C1 java.awt.event.InvocationEvent.dispatch()V (69 bytes) @ 0x02fcf3ac [0x02fcf370+0x3c]
J 1636 C1 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Ljava/awt/AWTEvent;Ljava/lang/Object;)V (149 bytes) @ 0x02fb0190 [0x02fafcd0+0x4c0]
J 1633 C1 java.awt.EventQueue$3.run()Ljava/lang/Void; (60 bytes) @ 0x02faf45c [0x02faf400+0x5c]
J 1632 C1 java.awt.EventQueue$3.run()Ljava/lang/Object; (5 bytes) @ 0x02faf1e0 [0x02faf1c0+0x20]
v  ~StubRoutines::call_stub
J 939  java.security.AccessController.doPrivileged(Ljava/security/PrivilegedAction;Ljava/security/AccessControlContext;)Ljava/lang/Object; (0 bytes) @ 0x02e977c7 [0x02e97760+0x67]
J 1629 C1 java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Ljava/awt/AWTEvent;)V (80 bytes) @ 0x02fadfc8 [0x02faddc0+0x208]
J 930 C1 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(I)V (295 bytes) @ 0x02e93890 [0x02e93200+0x690]
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/EventFilter;)V+35
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/Component;)V+11
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(ILjava/awt/Conditional;)V+4
j  java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Ljava/awt/Conditional;)V+3
j  java.awt.EventDispatchThread.run()V+9
v  ~StubRoutines::call_stub

---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
 0x2acc9000 JavaThread "Mapfile processor" [_thread_blocked, id=2348, stack(0x30320000,0x30420000)]
 0x2acc8000 JavaThread "Worker thread" daemon [_thread_blocked, id=3144, stack(0x30db0000,0x30eb0000)]
 0x2acc7800 JavaThread "Worker thread" daemon [_thread_blocked, id=2456, stack(0x30c50000,0x30d50000)]
 0x2acc7000 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blocked, id=3464, stack(0x30af0000,0x30bf0000)]
 0x26860800 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blocked, id=3548, stack(0x307b0000,0x308b0000)]
 0x26860000 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blocked, id=2452, stack(0x30010000,0x30110000)]
 0x2685fc00 JavaThread "Server time ticker" daemon [_thread_blocked, id=2748, stack(0x305f0000,0x306f0000)]
 0x2685f400 JavaThread "Session writer" daemon [_thread_blocked, id=3076, stack(0x2fbc0000,0x2fcc0000)]
 0x2685f000 JavaThread "Session reader" daemon [_thread_in_native, id=2228, stack(0x2ed30000,0x2ee30000)]
 0x2685a400 JavaThread "Java Sound Event Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3572, stack(0x2f7c0000,0x2f8c0000)]
 0x2685e000 JavaThread "Haven audio player" daemon [_thread_blocked, id=3044, stack(0x2eee0000,0x2efe0000)]
 0x2685b000 JavaThread "Render thread" [_thread_blocked, id=3788, stack(0x2d620000,0x2d720000)]
 0x26859800 JavaThread "Haven UI thread" [_thread_blocked, id=2208, stack(0x2d4d0000,0x2d5d0000)]
 0x2685bc00 JavaThread "Haven main thread" [_thread_blocked, id=3544, stack(0x2d3c0000,0x2d4c0000)]
 0x26859c00 JavaThread "Haven resource loader" daemon [_thread_blocked, id=3504, stack(0x2c060000,0x2c160000)]
 0x2685d000 JavaThread "Haven main thread-SharedResourceRunner" daemon [_thread_blocked, id=3112, stack(0x2a6f0000,0x2a7f0000)]
 0x2685dc00 JavaThread "Haven main thread" [_thread_blocked, id=3700, stack(0x2b3f0000,0x2b4f0000)]
=>0x2685c400 JavaThread "AWT-EventQueue-2" [_thread_in_native, id=1132, stack(0x29670000,0x29770000)]
 0x2685a800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=1828, stack(0x28980000,0x28a80000)]
 0x2685d400 JavaThread "Error reporter" daemon [_thread_blocked, id=2392, stack(0x2b200000,0x2b300000)]
 0x2685b400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=2232, stack(0x28d10000,0x28e10000)]
 0x26859000 JavaThread "CacheCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=3148, stack(0x278c0000,0x279c0000)]
 0x2545e800 JavaThread "CacheMemoryCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=3724, stack(0x276b0000,0x277b0000)]
 0x2545e400 JavaThread "MemoryCache-DelayedCleanup" daemon [_thread_blocked, id=3632, stack(0x27510000,0x27610000)]
 0x0015fc00 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=320, stack(0x02ba0000,0x02ca0000)]
 0x2545bc00 JavaThread "Javaws Secure Thread" daemon [_thread_blocked, id=2888, stack(0x271d0000,0x272d0000)]
 0x25449800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3912, stack(0x02440000,0x02540000)]
 0x26840800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=2852, stack(0x26c50000,0x26d50000)]
 0x252fa800 JavaThread "traceMsgQueueThread" daemon [_thread_blocked, id=3416, stack(0x26320000,0x26420000)]
 0x252df800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=1268, stack(0x25a70000,0x25b70000)]
 0x252afc00 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=1752, stack(0x25f20000,0x26020000)]
 0x252ae800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=2612, stack(0x25db0000,0x25eb0000)]
 0x252aa000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1728, stack(0x25b70000,0x25c70000)]
 0x252a1c00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=1012, stack(0x25890000,0x25990000)]
 0x2529d000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2796, stack(0x25660000,0x25760000)]

Other Threads:
 0x25274c00 VMThread [stack: 0x25540000,0x25640000] [id=2436]
 0x252e2800 WatcherThread [stack: 0x261b0000,0x262b0000] [id=1112]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap:
def new generation   total 57152K, used 20499K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,  27% used [0x04e00000, 0x05bd4e18, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 115043K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  90% used [0x0f8a0000, 0x168f8de8, 0x168f8e00, 0x17490000)
Metaspace       used 20204K, capacity 20574K, committed 20608K, reserved 20864K

Card table byte_map: [0x02910000,0x02a20000] byte_map_base: 0x028e9000

Polling page: 0x002a0000

CodeCache: size=32768Kb used=4188Kb max_used=4228Kb free=28579Kb
bounds [0x02ca0000, 0x030c8000, 0x04ca0000]
total_blobs=2490 nmethods=2037 adapters=384
compilation: enabled

Compilation events (10 events):
Event: 91.931 Thread 0x252afc00 3226             haven.BGL$18::<init> (32 bytes)
Event: 91.932 Thread 0x252afc00 nmethod 3226 0x02f38288 code [0x02f38380, 0x02f38440]
Event: 91.933 Thread 0x252afc00 3227             haven.GLState$Applier::cur (9 bytes)
Event: 91.933 Thread 0x252afc00 nmethod 3227 0x02f37fc8 code [0x02f380c0, 0x02f38180]
Event: 91.933 Thread 0x252afc00 3228             haven.FastMesh$VAOCompiler$VAOCompiled::prepare (21 bytes)
Event: 91.933 Thread 0x252afc00 nmethod 3228 0x02f37bc8 code [0x02f37ce0, 0x02f37ddc]
Event: 91.934 Thread 0x252afc00 3229             haven.FastMesh$VAOState::prep (9 bytes)
Event: 91.934 Thread 0x252afc00 nmethod 3229 0x02f37788 code [0x02f378a0, 0x02f379ec]
Event: 91.935 Thread 0x252afc00 3230   !         java.util.Locale::getDefault (132 bytes)
Event: 91.936 Thread 0x252afc00 nmethod 3230 0x02f36fc8 code [0x02f37110, 0x02f37598]

GC Heap History (10 events):
Event: 90.181 GC heap before
{Heap before GC invocations=125 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 57152K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K, 100% used [0x04e00000, 0x07fa0000, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x085d0000, 0x08c00000, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 76445K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  60% used [0x0f8a0000, 0x143474d8, 0x14347600, 0x17490000)
Metaspace       used 20171K, capacity 20534K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 90.225 GC heap after
Heap after GC invocations=126 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 6336K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 86881K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  68% used [0x0f8a0000, 0x14d78528, 0x14d78600, 0x17490000)
Metaspace       used 20171K, capacity 20534K, committed 20608K, reserved 20864K
}
Event: 90.677 GC heap before
{Heap before GC invocations=126 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 56547K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,  98% used [0x04e00000, 0x07f08e00, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 86881K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  68% used [0x0f8a0000, 0x14d78528, 0x14d78600, 0x17490000)
Metaspace       used 20171K, capacity 20534K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 90.719 GC heap after
Heap after GC invocations=127 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 6310K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K,  99% used [0x085d0000, 0x08bf9b18, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 94785K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  74% used [0x0f8a0000, 0x15530630, 0x15530800, 0x17490000)
Metaspace       used 20171K, capacity 20534K, committed 20608K, reserved 20864K
}
Event: 91.316 GC heap before
{Heap before GC invocations=127 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 57151K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K, 100% used [0x04e00000, 0x07fa0000, 0x07fa0000)
 from space 6336K,  99% used [0x085d0000, 0x08bffff8, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 97324K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  76% used [0x0f8a0000, 0x157ab390, 0x157ab400, 0x17490000)
Metaspace       used 20192K, capacity 20566K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 91.345 GC heap after
Heap after GC invocations=128 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 6336K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 107834K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  84% used [0x0f8a0000, 0x161ee8a8, 0x161eea00, 0x17490000)
Metaspace       used 20192K, capacity 20566K, committed 20608K, reserved 20864K
}
Event: 91.361 GC heap before
{Heap before GC invocations=128 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 12299K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,  11% used [0x04e00000, 0x053d2db0, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 107834K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  84% used [0x0f8a0000, 0x161ee8a8, 0x161eea00, 0x17490000)
Metaspace       used 20192K, capacity 20566K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 91.373 GC heap after
Heap after GC invocations=129 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 267K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K,   4% used [0x085d0000, 0x08612d60, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 113126K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  89% used [0x0f8a0000, 0x16719be8, 0x16719c00, 0x17490000)
Metaspace       used 20192K, capacity 20566K, committed 20608K, reserved 20864K
}
Event: 91.890 GC heap before
{Heap before GC invocations=129 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 51083K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K, 100% used [0x04e00000, 0x07fa0000, 0x07fa0000)
 from space 6336K,   4% used [0x085d0000, 0x08612d60, 0x08c00000)
 to   space 6336K,   0% used [0x07fa0000, 0x07fa0000, 0x085d0000)
tenured generation   total 126912K, used 113126K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  89% used [0x0f8a0000, 0x16719be8, 0x16719c00, 0x17490000)
Metaspace       used 20204K, capacity 20574K, committed 20608K, reserved 20864K
Event: 91.908 GC heap after
Heap after GC invocations=130 (full 8):
def new generation   total 57152K, used 6336K [0x04e00000, 0x08c00000, 0x0f8a0000)
 eden space 50816K,   0% used [0x04e00000, 0x04e00000, 0x07fa0000)
 from space 6336K, 100% used [0x07fa0000, 0x085d0000, 0x085d0000)
 to   space 6336K,   0% used [0x085d0000, 0x085d0000, 0x08c00000)
tenured generation   total 126912K, used 115043K [0x0f8a0000, 0x17490000, 0x24e00000)
  the space 126912K,  90% used [0x0f8a0000, 0x168f8de8, 0x168f8e00, 0x17490000)
Metaspace       used 20204K, capacity 20574K, committed 20608K, reserved 20864K
}

Deoptimization events (0 events):
No events

Classes redefined (0 events):
No events

Internal exceptions (10 events):
Event: 87.678 Thread 0x2acc8000 Exception <a 'haven/Resource$Loading'> (0x058fcf88) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 87.837 Thread 0x2acc8000 Exception <a 'haven/Resource$Loading'> (0x053e69a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.034 Thread 0x2acc8000 Exception <a 'haven/Resource$Loading'> (0x05388830) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.087 Thread 0x2685f000 Exception <a 'java/net/SocketTimeoutException': Receive timed out> (0x05b06820) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 735]
Event: 88.316 Thread 0x2acc8000 Exception <a 'haven/Resource$Loading'> (0x05ab5738) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.502 Thread 0x2acc7800 Exception <a 'haven/MCache$LoadingMap'> (0x04fe0ca8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.503 Thread 0x2acc7800 Exception <a 'haven/MCache$LoadingMap'> (0x04ff4448) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 88.503 Thread 0x2acc7800 Exception <a 'haven/MCache$LoadingMap'> (0x05007b78) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1394]
Event: 89.087 Thread 0x2685f000 Exception <a 'java/net/SocketTimeoutException': Receive timed out> (0x0543c130) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 735]
Event: 90.100 Thread 0x2685f000 Exception <a 'java/net/SocketTimeoutException': Receive timed out> (0x078c00a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u161\10277\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 735]

Events (10 events):
Event: 91.908 Executing VM operation: GenCollectForAllocation done
Event: 91.908 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 91.908 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 91.908 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 91.909 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 91.913 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02e7b608
Event: 91.913 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02e7b7c8
Event: 91.914 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02f40d48
Event: 91.914 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02f40f88
Event: 91.914 Thread 0x252afc00 flushing nmethod 0x02f41288


Dynamic libraries:
0x00d00000 - 0x00d19000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jp2launcher.exe
0x77a50000 - 0x77bd0000     C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
0x76ba0000 - 0x76cb0000     C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
0x75510000 - 0x75557000     C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
0x74ab0000 - 0x74b6d000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\MSVCR100.dll
0x76aa0000 - 0x76ba0000     C:\Windows\syswow64\USER32.dll
0x75340000 - 0x753d0000     C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
0x77a20000 - 0x77a2a000     C:\Windows\syswow64\LPK.dll
0x76240000 - 0x762dd000     C:\Windows\syswow64\USP10.dll
0x767f0000 - 0x7689c000     C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
0x770f0000 - 0x77190000     C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
0x762e0000 - 0x762f9000     C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
0x76480000 - 0x76570000     C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
0x75140000 - 0x751a0000     C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
0x75130000 - 0x7513c000     C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
0x76940000 - 0x76a9c000     C:\Windows\syswow64\ole32.dll
0x753e0000 - 0x7546f000     C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
0x750d0000 - 0x7511c000     C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x74400000 - 0x7448d000     C:\Windows\AppPatch\AcLayers.DLL
0x75560000 - 0x761aa000     C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
0x76300000 - 0x76357000     C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
0x73960000 - 0x73977000     C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x73950000 - 0x7395b000     C:\Windows\system32\profapi.dll
0x74d30000 - 0x74d81000     C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x75060000 - 0x75072000     C:\Windows\system32\MPR.dll
0x76760000 - 0x767c0000     C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x76650000 - 0x7671c000     C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
0x73910000 - 0x73931000     C:\Windows\system32\ntmarta.dll
0x76600000 - 0x76645000     C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
0x72c40000 - 0x73010000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\client\jvm.dll
0x74ee0000 - 0x74ee7000     C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
0x770b0000 - 0x770e5000     C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
0x76750000 - 0x76756000     C:\Windows\syswow64\NSI.dll
0x74e40000 - 0x74e72000     C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x73980000 - 0x73989000     C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x76f80000 - 0x76f85000     C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
0x75090000 - 0x7509c000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\verify.dll
0x74d00000 - 0x74d22000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\java.dll
0x73290000 - 0x733d5000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\awt.dll
0x74fe0000 - 0x75060000     C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x74cc0000 - 0x74ceb000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jli.dll
0x734c0000 - 0x7365e000     C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
0x749c0000 - 0x749d4000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\zip.dll
0x73440000 - 0x734b3000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\deploy.dll
0x76360000 - 0x7647a000     C:\Windows\syswow64\WININET.dll
0x75500000 - 0x75503000     C:\Windows\syswow64\Normaliz.dll
0x76dc0000 - 0x76f76000     C:\Windows\syswow64\iertutil.dll
0x76cb0000 - 0x76dc0000     C:\Windows\syswow64\urlmon.dll
0x76720000 - 0x7674a000     C:\Windows\syswow64\imagehlp.dll
0x74ca0000 - 0x74cb5000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\net.dll
0x74b70000 - 0x74bac000     C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x74f40000 - 0x74f46000     C:\Windows\System32\wship6.dll
0x75080000 - 0x7508f000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\nio.dll
0x74f60000 - 0x74f73000     C:\Windows\system32\dwmapi.dll
0x74e30000 - 0x74e38000     C:\Windows\system32\Secur32.dll
0x74ef0000 - 0x74f34000     C:\Windows\system32\dnsapi.DLL
0x73a50000 - 0x73a6c000     C:\Windows\system32\iphlpapi.DLL
0x73a40000 - 0x73a47000     C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x74f50000 - 0x74f55000     C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x74660000 - 0x74687000     C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x748b0000 - 0x748b6000     C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x74500000 - 0x74538000     C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x74e80000 - 0x74ed2000     C:\Windows\system32\RASAPI32.dll
0x74e10000 - 0x74e25000     C:\Windows\system32\rasman.dll
0x74e00000 - 0x74e0d000     C:\Windows\system32\rtutils.dll
0x74de0000 - 0x74de6000     C:\Windows\system32\sensapi.dll
0x73dd0000 - 0x73e09000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\fontmanager.dll
0x731c0000 - 0x73288000     C:\Windows\system32\opengl32.dll
0x750a0000 - 0x750c2000     C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x730d0000 - 0x731b7000     C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x749b0000 - 0x749b6000     C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x751a0000 - 0x7533d000     C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
0x76210000 - 0x76237000     C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
0x768a0000 - 0x768b2000     C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
0x738b0000 - 0x738e2000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\t2k.dll
0x75470000 - 0x754f3000     C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
0x73720000 - 0x7381b000     C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
0x736a0000 - 0x736d1000     C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
0x72b40000 - 0x72c35000     C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
0x661c0000 - 0x663dd000     D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR469A~1.DLL
0x68ef0000 - 0x68fe1000     D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GrooveUtil.DLL
0x76f90000 - 0x770ae000     C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
0x753d0000 - 0x753dc000     C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
0x73030000 - 0x730cb000     C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d09154e044272b9a\MSVCR80.dll
0x68ff0000 - 0x68ff7000     D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GrooveNew.DLL
0x74640000 - 0x7465b000     C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d1cb102c435421de\ATL80.DLL
0x73880000 - 0x73896000     C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
0x73840000 - 0x7387b000     C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x74f80000 - 0x74f85000     C:\Windows\system32\MSImg32.dll
0x72a60000 - 0x72ad0000     C:\Windows\system32\ntshrui.dll
0x73cc0000 - 0x73cd9000     C:\Windows\system32\srvcli.dll
0x74aa0000 - 0x74aab000     C:\Windows\system32\cscapi.dll
0x74840000 - 0x7484a000     C:\Windows\system32\slc.dll
0x744e0000 - 0x74500000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\sunec.dll
0x74630000 - 0x7463a000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\management.dll
0x744d0000 - 0x744d9000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\sunmscapi.dll
0x73410000 - 0x73422000     C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
0x73400000 - 0x7340d000     C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL
0x637c0000 - 0x637cb000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln3667548921999941055\jln6772159746610246204\gluegen-rt.dll
0x743f0000 - 0x743f6000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jawt.dll
0x6a440000 - 0x6a44b000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln3667548921999941055\jln6772159746610246204\nativewindow_awt.dll
0x6c100000 - 0x6c10c000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln3667548921999941055\jln6772159746610246204\nativewindow_win32.dll
0x64500000 - 0x64592000     C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\jogamp_0000\file_cache\jln3667548921999941055\jln6772159746610246204\jogl_desktop.dll
0x2b4f0000 - 0x2bfef000     C:\Windows\system32\ig4icd32.dll
0x743e0000 - 0x743ea000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jsound.dll
0x73dc0000 - 0x73dc9000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jsoundds.dll
0x729e0000 - 0x72a52000     C:\Windows\system32\DSOUND.dll
0x74980000 - 0x749a5000     C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
0x736e0000 - 0x73719000     C:\Windows\system32\MMDevAPI.DLL
0x73670000 - 0x736a0000     C:\Windows\system32\wdmaud.drv
0x73900000 - 0x73904000     C:\Windows\system32\ksuser.dll
0x738a0000 - 0x738a7000     C:\Windows\system32\AVRT.dll
0x72b00000 - 0x72b36000     C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
0x73430000 - 0x73438000     C:\Windows\system32\msacm32.drv
0x73010000 - 0x73024000     C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x72af0000 - 0x72af7000     C:\Windows\system32\midimap.dll
0x729b0000 - 0x729d6000     C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jpeg.dll
0x728c0000 - 0x729ab000     C:\Windows\system32\dbghelp.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xbootclasspath/a:C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\deploy.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\javaws.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\plugin.jar -Xverify:remote -Djava.security.manager -Djava.security.policy=file:C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\security\javaws.policy -DtrustProxy=true -Djnlpx.home=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin -Djnlpx.origFilenameArg=C:\Users\NEW\Downloads\Desktop\autohaven.jnlp -Djnlpx.remove=true -Djnlp.haven.screenurl=http://game.havenandhearth.com/mt/ss -Djnlp.haven.fullscreen=off -Djnlp.haven.defserv=game.havenandhearth.com -Djnlp.haven.resurl=http://game.havenandhearth.com/hres/ -Djnlp.haven.authuser=Muppetsan -Djnlp.haven.authck=6ccf5089b4f0a7a0dbda574d5c081c314eed2f06d0ba465edcfba92a7af1e19f -Djnlp.haven.errorurl=http://game.havenandhearth.com/java/error -Xmx512M -Djnlpx.heapsize=NULL,512M -Djnlpx.splashport=49855 -Djnlpx.jvm=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\javaw.exe -Djnlpx.vmargs=LURqbmxwLmhhdmVuLnNjcmVlbnVybD1odHRwOi8vZ2FtZS5oYXZlbmFuZGhlYXJ0aC5jb20vbXQvc3MALURqbmxwLmhhdmVuLmZ1bGxzY3JlZW49b2ZmAC1Eam5scC5oYXZlbi5kZWZzZXJ2PWdhbWUuaGF2ZW5hbmRoZWFydGguY29tAC1Eam5scC5oYXZlbi5yZXN1cmw9aHR0cDovL2dhbWUuaGF2ZW5hbmRoZWFydGguY29tL2hyZXMvAC1Eam5scC5oYXZlbi5hdXRodXNlcj1NdXBwZXRzYW4ALURqbmxwLmhhdmVuLmF1dGhjaz02Y2NmNTA4OWI0ZjBhN2EwZGJkYTU3NGQ1YzA4MWMzMTRlZWQyZjA2ZDBiYTQ2NWVkY2ZiYTkyYTdhZjFlMTlmAC1Eam5scC5oYXZlbi5lcnJvcnVybD1odHRwOi8vZ2FtZS5oYXZlbmFuZGhlYXJ0aC5jb20vamF2YS9lcnJvcgA=
java_command: com.sun.javaws.Main C:\Users\NEW\AppData\Local\Temp\javaws2
java_class_path (initial): C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\lib\deploy.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin"
USERNAME=NEW
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel---------------  S Y S T E M  ---------------

OS: Windows 7 , 64 bit Build 7601 (6.1.7601.18015)

CPU:total 2 (initial active 2) (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 23 stepping 10, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, tsc

Memory: 4k page, physical 2061400k(336980k free), swap 4122800k(1812244k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (25.161-b12) for windows-x86 JRE (1.8.0_161-b12), built on Dec 19 2017 17:09:29 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)

time: Wed Apr 04 14:52:11 2018
elapsed time: 94 seconds (0d 0h 1m 34s)